03 de desembre 2007

Nexus

El llibre Nexus mostra com una mateixa organització interrelacionada d’elements es troba present en molts àmbits de la nostra realitat. Els estudis respecte aquest fet van començar cercant una explicació al fet de relacions interpersonals que explica John Guare, segons el qual només sis persones de contacte ens separen de qualsevol altra ciutadà del món (aquest seria el 6è). La idea pren forma en el concepte de Piccolo Mondo, un conjunt de nombroses relacions fortes i dèbils (aquests són importants en el moment de desaparició de les fortes per tornar a l’equilibri) en què les relacions de llarg recorregut aconsegueixen que cada element estigui molt pròxim a qualsevol del conjunt. El Piccolo Mondo pot ser visualitzat en les xarxes socials, les neurones, el llenguatge, els bacteris, els grups d’insectes, a Internet... i en cert sentit a disciplines com la història. Hi ha diferents tipus de Piccolo Mondo, per exemple les neurones no postren una estructura tan aristocràtica (connectors amb una gran importància i gran nombre de connexions) com la d’Internet. L’estudi d’aquests ofereix grans possibilitats en immensitat de camps davant problemàtiques com la seguretat de la xarxa o la lluita contra la difusió del virus de la SIDA. Important per entendre com funcionen les xarxes socials en les quals punts forts asseguren una connexió important dels punts més dèbils. Clau davant la intenció de crear un servei important a la xarxa, necessari que es trobi allunyat del centre d'actuació de l'altra punt fort que representa la competència.

Robert Laughlin i David Pines a The theory of everything expliquen la potencialitat del camp d’estudi ‘L’interès fonamental de la física teòrica no és trobar equacions clàssiques, catalogar i captar les diferents formes de comportament emergent, com en la potencia, la vita mateixa. Estudi de la matèria adaptiva complexa. Estem assistint actualment al passatge d’una ciència antiga estretament lligada al reduccionisme, que té com objecte la matèria adaptativa complexa… i que amb el temps representarà un trampolí de llançament per noves descobertes, nous conceptes i noves consciències’