31 de gener 2007

L'emergència en les empreses

És interessant l'intent d'utilitzar el fenòmen de l'emergència en una empresa ja que sempre s'ha d'estar pendent de l'aleatorietat present en els negocis i més amb els canvis característics del S.XXI. La idea és aconseguir una estructura tan horitzontal com vertical, semblant al comentat en el post sobre l'autoorganització. Cal aconseguir una implicació per part de tots els membres de l'empresa en aspectes com són les opinions per canviar quelcom o com és la possibilitat d'incrementar recursos. És important també el fet de que l'empresa aconsegueixi la màxima informació sobre els treballadors (hores de treball, dedicació en tasques...) per poder actuar en conseqüència (un cop més l'autoorganització). Podem observar com hi ha empreses que treballen amb aquest fenòmen, com és el cas de la companyia Australiana de Software TCG (Taiwanese Acer Group i Sun Microsystems). A E.U.A ha sorgit també el diari de teoria de gestió ‘Emergence’.